အင္ဂ်င္နီယာဝန္ထမ္းမ်ားမြမ္းမံသင္တန္း (၃/၂၀၁၇)သင္တန္းဖြင့္ပြဲ က်င္းပ

‌စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ အင္ဂ်င္နီယာဝန္ထမ္းမ်ားမြမ္းမံသင္တန္း (၃/၂၀၁၇)ကို (၂၅-၉-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္(၁၄) စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခန့္ေဇာ္က သင္တန္းဖြင့္ပြဲအမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႕တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္(၄) ခုမွ သင္တန္းသား/သူ (၁၁၂)ဦးတက္ေရာက္ျပီး သင္တန္းကာလမွာ (၅)ရက္ၾကာ ပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။