စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ အင္ဂ်င္နီယာဝန္ထမ္းမ်ားမြမ္းမံသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၆ /၂၀၁၇)ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ အင္ဂ်င္နီယာဝန္ထမ္းမ်ားမြမ္းမံသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၆ /၂၀၁၇)ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို (၆-၁၁-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္(၀၈း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္(၁၄) စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခန့္ေဇာ္က သင္တန္းဖြင့္ပြဲအမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ယခုသင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဦးစီးဌာန၏ မူဝါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား သိရိွနာလည္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကြၽမ္းက်င္မႈရိွေစရန္နွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အရည္အခ်င္းျမင့္မားတိုးေစရန္ ရည္ရြယ္၍ဖြင့္လွစ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႕ေက်လက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိဳးတက္ေရးဦးစီးဌာန(ရံုးခ်ဳပ္) ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္(၅) ခုမွ သင္တန္းသား/သူ (၁၀၄)ဦးတက္ေရာက္ျပီး သင္တန္းကာလမွာ (၅)ရက္ၾကာ ပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။