‌စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းခြင္စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၆) (၂/၂၀၁၈) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းခြင္စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၆) (၂/၂၀၁၈) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို (၂၃-၁-၂၀၁၈) ရက္ေန႔ နံနက္(၀၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရံုးအမွတ္(၁၄) ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚညိဳညိဳဝင္းက သင္တန္းဖြင့္ပြဲအမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႕ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန(ရံုးခ်ဳပ္) ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္(၅) ခုမွ သင္တန္းသား/သူ (၈၆)ဦးတက္ေရာက္ျပီး သင္တန္းကာလမွာ (၄)ရက္ၾကာ ပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။