စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်၊ မူဝါဒ၊ လုပ်ငန်းစဉ်

 

မျှော်မှန်းချက်

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ မျှော်မှန်းချက် (Vision)မှာ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်နှင့်အညီ ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် မျှော်မှန်းပါသည်။

 

ရည်မှန်းချက်

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်များမှာ-

(၁)     ကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ကျေးလက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ မြင့်မားလာစေရန်၊

(၂)     ဌာနဝန်ထမ်းများနှင့် ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေး၊ သုတေသနနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုဖော်ဆောင်ရန်၊

(၃)     လူထုဗဟိုပြုချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းဖြင့်ကျေးလက်နေပြည်သူများမှ အခြေခံလူမှုစီးပွား အဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူသုံးစွဲနိုင်စေရန်။

မူဝါဒ

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ မူဝါဒများမှာ-

(၁)     ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် ကျေးလက်ကုန်ထုတ်လမ်းများအပါအဝင် ကျေးလက်လမ်းတံတားဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များ၊ကျေးလက်သောက်သုံးရေသောက်သုံးရေရရှိရေးလုပ်ငန်းများ၊မဟာဓာတ်အားလိုင်း ပြင်ပကျေးလက် မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည်။

(၂)     ကျေးလက်ဒေသ၌ အခြားလူမှုရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးအတွက် လူထုဗဟိုပြုချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်။

(၃)     ကျေးလက်နေ ပြည်သူများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် မိသားစုဝင်ငွေတိုးပွားရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ် ဘဏ္ဍာငွေအရင်းအမြစ်ရရှိစေရန်၊ အရင်းမပျောက်လည်ပတ်ရန်ပုံငွေ(Revolving Fund)၊ လူထုတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေ (Block Grant) များ ထူထောင်ဆောင်ရွက်ပေးမည်။

(၄)     ကျေးလက်ဒေသများတွင် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားလိုအပ်ချက်ကို အထောက်အကူပြု ဖြည့်ဆည်း နိုင်စေရန်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင် ရေးသင်တန်း များဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်သွားမည်။

(၅)     အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် သဘာဝအန္တရာယ်ကျရောက်မှုကြောင့် အိုးအိမ်ပျက်စီး ဆုံးရှုံးသွားသော ကျေးလက်ပြည်သူများအတွက် ကျေးလက်အိမ်ရာများ၊ ယင်လုံ အိမ်သာများ ဆောက်လုပ်သွားမည်။

 (၆)    ဝန်ထမ်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ကောင်းမွန်သော စီမံအုပ်ချုပ်မှုယန္တရား တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်စေရေးနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်။

(၇)     ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ချရေးနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်သက်ဆိုင် သူများ (Stakeholders) အားလုံးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်။

လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ

(၁)     ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာများအားလုံး၌ ရာသီမရွေး ဆက်သွယ်သွားလာနိုင်မည့် အဓိကလမ်းမကြီး အနည်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေရေးရည်မှန်း၍ ကျေးလက်လမ်း တံတားများဖွံ့ဖြိုးရေးမဟာဗျူဟာရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်။

(၂)     ဒေသအလိုက်အကျိုးရှိမည့်ကျေးလက်ရေရရှိရေးစီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည်။

(၃)     ကျေးလက်သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ ရရှိရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာနှင့်အသိပညာ ပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်သွားမည်။

(၄)     အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိရေးစီမံချက်နှင့်အညီ မဟာဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပ ကျေးလက်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သွားမည်။

(၅)     ကျေးလက်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်။

 (၆)    ကျေးလက်မီးလင်းရေးကဏ္ဍတွင် အသေးစားဓာတ်အားလိုင်း(Mini-Grid)ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက်လိုအပ်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရေးဆွဲပြဌာန်း သွားမည်။

(၇)     အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှုကြောင့် အိုးအိမ်ပျက်စီး ဆုံးရှုံးသွားသော ကျေးလက်နေပြည်သူများအတွက် ကျေးလက်အိမ်ရာများ၊ ကျေးလက် အိမ်သာများ ဆောက်လုပ်သွားမည်။

(၈)     ကျေးလက်ဒေသ၌ အခြားလူမှုရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံများဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးအတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်။

(၉)     ကျေးလက်နေပြည်သူများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် မိသားစုဝင်ငွေတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်းဖြင့် အရင်းမပျောက် လည်ပတ်ရန်ပုံငွေ (Revolving Fund) ထူထောင်ဆောင်ရွက်ပေးမည်။

(၁၀)  အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် မိသားစုဝင်ငွေတိုးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အထောက်အကူပြုသင်တန်းများဖွင့်လှစ်သွားမည်။

(၁၁)   သုတေသနလုပ်ငန်းများ၊ နည်းပညာနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အစီအမံများရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်။