ဝန္ထမ္းေရးရာစီမံခန့္ခြဲမႈစနစ္(GPMS)နွင့္စာရြက္စာ တမ္းမ်ားစီမံခန့္ခြဲမႈစနစ္(EDMS)အသံုးျပုျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ျကီးဌာန၊ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန

ဝန္ထမ္းေရးရာစီမံခန့္ခြဲမႈစနစ္(GPMS)နွင့္စာရြက္စာ တမ္းမ်ားစီမံခန့္ခြဲမႈစနစ္(EDMS)အသံုးျပုျခင္းဆိုင္ရာသင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို

ယေန႔နံနက္ (၉:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ႐ုံးအမွတ္(၁၄)၊ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ျကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ဦး မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာျကားခဲ့ေျကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းကို(၃)ရက္ျကာပို့ခ်မွာျဖစ္ျပီး သင္တန္းသား/သူ (၄၄)ဦးတက္ေရာက္ျကသည္။