'အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္လူထုဖြံ့ ျဖိုးေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္း''နားလည္မႈစာခ်ြန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ က်င္းပ

စိုက္​ပ်ိဳး​ေရး၊​ေမြးျမဴ​ေရးႏွင္​့ ဆည္​​ေျမာင္​းဝန္​ႀကီးဌာန၊ ​ေက်းလက္​​ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္​​ေရးဦးစီးဌာနနွင့္ Partners Myanmar တို့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ''အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္လူထုဖြံ့ ျဖိုးေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္း''(Livelihood and Community Development)နားလည္မႈစာခ်ြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္​းအနားကို (၂၅-၇-၂၀၁၇) ရက္​​ေန႔၊ေန့လယ္​(၁း၀၀)နာရီအခ်ိန္​တြင္​ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္​​ေရးဦးစီးဌာန၊ရံုးအမွတ္​(၁၄)၊အစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္​းပျပဳလုပ္​ရာ ၫႊန္​ၾကား​ေရးမွဴးခ်ဳပ္​ ဦးခန္​႔​ေဇာ္​ နွင့္ Partners Myanmar​ မွ Country Representative ျဖစ္သူ Ms.Sophie MEALIER တို့ မွ နားလည္မႈစာခ်ြန္လႊာ လက္မွတ္ေရး ထုိးခဲ့ျကပါသည္​။ အဆိုးပါ စီမံကိန္းကိုေက်းလက္​​ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္​​ေရးဦးစီးဌာနနွင့္ Partners Myanmar တို့ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေက်းက္ေဒသ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ့ ျဖိုးတိုး တက္လာေစရန္၊ ေက်းလက္ ေဒသအေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားဖြံ့ ျဖိုးတိုးတက္ လာေစရန္၊ေက်းလက္ေဒသရွိ ဆင္းရဲေသာအိမ္ ေထာင္စုမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ တိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃.၆၅၈)သန္း အကုန္က်ခံကာ ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ဇူလိုင္လမွ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ဇူလိုင္လအထိ မေကြတိုင္းေဒသျကီ(ျမိုင္၊စလင္း၊ေရနံေခ်ာင္း၊ေခ်ာက္၊ငဖဲ၊ေတာင္တြင္းျကီး)၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသျကီး (ေတာင္သာ၊ျမင္းျခံ)၊ရခိုင္ျပည္နယ္(ေတာင္ဂုတ္၊သံတြဲ၊ဂြ)တို့တြင္ လယ္ယာေျမမပိုင္ဆိုင္ေသာ ေက်းရြာသူ/သားမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ ေကာင္းမြန္ျပီးလံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ စိုက္ပ်ိုးေျမမလို အပ္သည့္ သီးရြက္စံုစိုက္ခင္းစိုက္ပ်ိုးျခင္း၊ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ေသာ ျပည္သူမ်ား က်န္းမာေရးပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္နွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးနိုင္ရန္ အတြက္ WASH လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမွင့္လုပ္ကိုင္ေစျခင္း၊လမ္း၊ေရကန္ျပုျပင္ျခင္း၊မိုးေရေလွာင္ကန္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ေျမဆီလႊာျပုျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိုးျခင္း ၊အဝီစိတြင္း မ်ားတူးေဖာ္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္အတြက္အစားအစာ (သု့မဟုတ္) ေငြေျကးေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊လုပ္ငန္း လည္ပတ္ျခင္းနွင့္ ျပုျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းပို့ခ်ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း သိရွိရသည္။