ေက်းလက္ေဒသမ်ား၊စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားေရွိေရး၊ပတ္ဝန္းက်င္နွင့္တစ္ကိုယ္ ရည္သန့္ရွင္းေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴ ဟာနွင့္ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းအစည္း အေဝး

စိုက္ပ်ိုးေရး၊ေမြးျမူေရးနွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ျကီးဌာန ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ ျဖိုးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊အေျခခံပညာေရးဦးစီးဌာန၊ျပည္သူ့က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္Unicef တို့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၊စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားေရွိေရး၊ပတ္ဝန္းက်င္နွင့္တစ္ကိုယ္ ရည္သန့္ရွင္းေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴ ဟာနွင့္ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းအစည္း အေဝးကို(၂၀.၉.၂၀၁၇)ရက္ေန့ နံနက္(၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ MICC 2 ၌က်င္းပျပုလုပ္ ရာ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဝင္ ဦးေအးေမာင္စိန္ မွအဖြင့္အမွာစကားေျပာျကားျပီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ ျဖိုးတိးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ျကားေရးမွဴးခ်ုပ္ ဦးခန့္ေဇာ္ ကအမွာစကားေျပာျကားခဲ့ပါသည္။ဆက္လက္၍ Unicef မွတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွ အလုပ္ရံုေဆြးေနြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ရွင္းလင္းေျပာျကားခဲ့ကာ အစည္းအေဝးကို ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဝင္ ဦးေအးေမာင္စိန္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ ျဖိုးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ျကားေရးမွဴးခ်ုပ္ ဦးခန့္ေဇာ္၊ဒုတိယညႊန္ျကားေရးမွဴးခ်ုပ္မ်ား၊လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားနွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္ မ်ား တက္ေရာက္ျကေျကာင္းသတင္းရွိသည္။