အရာထမ္းမ်ားစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁/၂၀၁၇)သင္တန္းဖြင့္ပြဲ

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ျကီးဌာန၊ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန
 အရာထမ္းမ်ားစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁/၂၀၁၇)သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို
ယေန႔နံနက္ (၉:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ႐ုံးအမွတ္(၁၄)၊ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန
 အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ေဒါက္တာ ခင္ေဇာ္နွင့္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန
 ညႊန္ျကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခန္႔ေဇာ္ တို့မွအဖြင့္အမွာစကားေျပာျကားျကျပီး သင္တန္းကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသျကီး မ်ားမွ
 အရာထမ္း(၆၇)ဦး တက္ေရာက္ျကျပီး သင္တန္းကာလမွာ ၂၇.၆.၂၀၁၇ ရက္ေန့မွ ၄.၇.၂၀၁၇ ရက္ေန့ထိ
သင္တန္းပို့ခ်သြား မည္ျဖစ္ေျကာင္းသိရသည္။